Voorwaarden

  • Er dient minimaal één door u geschreven toneelstuk te zijn opgevoerd door een professioneel gezelschap of theaterproducent onder redelijke voorwaarden.
  • De jaarcontributie voor 2017 is vastgesteld op € 186,00.
  • Het lidmaatschap valt voor de Belastingdienst onder fiscaal aftrekbare beroepskosten.