Advies

Juridisch advies

Leden van de Auteursbond kunnen een beroep doen op onze juristen. Wij geven antwoord op juridische vragen en adviseren bij meer complexe kwesties. Een voorwaarde is dat het wel om beroepsgerelateerde zaken moet gaan. Wij adviseren echter niet over juridische kwesties in loondienstverband.

Mocht zich een juridisch conflict voordoen, dan kan de Auteursbond de speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Rechtshulp Auteurs inschakelen. Onder strikte voorwaarden vergoedt deze stichting het overgrote deel van de juridische kosten.

Belastingadvies

Voor zijn leden organiseert De Auteursbond informatieavonden over de belastingaangifte. Heb je een specifieke vraag over bijvoorbeeld je jaaraangifte, aftrekposten of het wel of niet in rekening brengen van btw, neem dan contact op met het bureau van de Auteursbond.

Zakelijk advies

Als lid van de Auteursbond kun je bij ons terecht met uiteenlopende vragen over zakelijke aspecten van je beroepspraktijk. Wij geven advies over onder meer:

  • Modelcontracten en andere soorten overeenkomsten met de exploitant van je werk.
  • Acquisitie, offertes, honoraria en royalty’s.
  • Financiële administratie, facturering en aanmaning.
  • (De kunst van het) onderhandelen.
  • Afspraken met je opdrachtgevers in het kader van de Wet DBA.
  • Subsidiegevers.

Zijn de onderhandelingen met een opdrachtgever erg lastig, dan is het een overweging om het Contractenbureau uit jouw naam de onderhandelingen te laten voeren. Het Contractenbureau werkt specifiek voor schrijvers van scenario’s en theaterstukken. Lees meer over het Contractenbureau.