Modelcontracten

Foto: Titia Hahne

Weinig zaken zijn voor schrijvers en vertalers zo belangrijk als het contract met de uitgever of de producent. Een contract voor de uitgave van een literair werk of de vertaling ervan legt de royalty’s, het voorschot en de elektronische rechten vast. Schrijver en uitgever kunnen elkaar houden aan die vastgelegde afspraken.

Het is dan ook goed om vooraf te bedenken wat er dan precies in het contract moet, en wat niet. Datzelfde geldt voor het contract dat de toneelschrijver sluit voor het schrijven van een theatertekst en de opvoering van het stuk.

Duidelijkheid voor iedereen

Niet iedereen heeft het overzicht of het zakelijk inzicht om zelf een goede overeenkomst op te stellen. Voor hen zijn er de modelcontracten van de Auteursbond, die zijn opgesteld in nauw overleg met uitgevers en podiumkunstproducenten. Een modelcontract schept voor alle partijen duidelijkheid. Voor literaire auteurs is het bovendien een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie bij het Nederlands Letterenfonds.

Vrijheid van onderhandelen

Het modelcontract verzekert schrijvers en vertalers van een minimum aantal voorwaarden en rechten. Hoe belangrijk ook, het staat iedere schrijver of vertaler vrij om met de andere partij te onderhandelen en betere voorwaarden uit het vuur te slepen. Het is een modelcontract, geen harnas.

Download Modelcontracten