Voorwaarden

Het lidmaatschap van de Auteursbond vereist dat u als schrijver aantoonbaar beroepsmatig werkt en werk maakt in de zin van de Auteurswet.

Voor het lidmaatschap van de sectie Toneelschrijvers betekent dit dat er minimaal één door u geschreven toneelstuk opgevoerd is door een professioneel gezelschap of theaterproducent onder redelijke voorwaarden.

De contributie voor het lidmaatschap is voor alle sectieleden gelijk. De contributie  valt voor de Belastingdienst onder fiscaal aftrekbare beroepskosten. Er bestaat ook een aspirant-lidmaatschap voor de sectie Toneelschrijvers.

Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties.

Aspirant-lidmaatschap

  • Een aspirant-lid volgt een schrijvers-vakopleiding, een soortgelijke opleiding of kan een contract overleggen (waarvan het werk niet noodzakelijk hoeft te zijn afgerond of gepubliceerd).
  • Het aspirant-lidmaatschap duurt (maximaal) zes jaar. Na het derde volle kalenderjaar van een aspirant-lidmaatschap vindt een toetsing plaats en wordt bepaald of de aspirant-status (met maximaal drie jaar) wordt verlengd.
  • Een aspirant-lid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Contributie

Volwaardig lidmaatschap: € 186,00
Aspirant-lidmaatschap: € 102,00
Buitengewoon lidmaatschap: € 186,00

Het lidmaatschap valt voor de Belastingdienst onder fiscaal aftrekbare beroepskosten.