Voorwaarden

Per sectie gelden toelatingsvoorwaarden. Daarnaast hanteren wij ook algemene voorwaarden. Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties.

Voorwaarden Sectie Toneelschrijvers

Voor het lidmaatschap van de sectie Toneelschrijvers geldt als voorwaarde dat er minimaal één door u geschreven toneelstuk opgevoerd is door een professioneel gezelschap of theaterproducent. U kunt daarvan een getekend contract overleggen. 

Aspirant-lidmaatschap Sectie Toneelschrijvers

Om aspirant-lid van de Sectie Toneelschrijvers te kunnen worden kunt u een ondertekend contract met een exploitant voor opvoering overleggen, volgt u een relevante opleiding of heeft u deze reeds met succes voltooid. 

Algemene voorwaarden

Als u zich aanmeldt voor een specifieke sectie zal uw aanvraag altijd eerst beoordeeld worden door het bestuur van deze sectie.
U betaalt de verschuldigde contributie vooruit voor de resterende maanden van het lopende jaar.
Nadat uw lidmaatschap is geaccordeerd zal u een welkomstpakket ontvangen. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Betalen in termijnen

Mocht u financieel niet in staat zijn om de contributie te voldoen dan is het mogelijk om een  betaalregeling aan te vragen. Er bestaan twee varianten:
1) U betaalt in 2 delen. Het eerste deel als u de factuur  ontvangt, het tweede deel betaalt u in augustus.
2) U betaalt maandelijks per automatische incasso.

Heeft u interesse in een betaalregeling? Neem gerust contact op met het bureau, de medewerkers helpen u graag verder.
U kunt uw verzoek voor een betaalregeling eveneens  mailen naar: bureau@auteursbond.nl

Jaarcontributie 2018

Volwaardig lidmaatschap: € 186,00
Aspirant-lidmaatschap: € 102,00
Buitengewoon lidmaatschap: € 186,00

Leden van de in 2016 tot de Auteursbond toegetreden beroepsgroep van ondertitelaars betalen volgens een overgangsregeling een jaarcontributie van € 90,00 in 2017 en € 140,00 in 2018. In 2019 wordt de contributie gelijkgetrokken met die voor de andere leden.

Het lidmaatschap valt voor de Belastingdienst onder fiscaal aftrekbare beroepskosten.

Word lid