Organisatie

De Auteursbond is de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers. De vereniging zet zich in voor de collectieve belangen van iedereen die leeft van het geschreven woord.

Onze vereniging heeft een bestuur, een adviesraad en een bureauorganisatie. We vertegenwoordigen ruim 1.500 auteurs, verdeeld over negen secties. Elke sectie heeft weer een eigen sectiebestuur bestaande uit leden.

De sectie toneelschrijvers komt elk voorjaar bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering doet het bestuur verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, de plannen voor het komende en de vraagstukken waar het zich mee geconfronteerd ziet. De – ook voor niet-leden toegankelijke – ┬ásymposia en Boyer-lezingen vinden gewoonlijk na afloop van deze vergadering plaats.