Missie

Wat doen we?

 • We blijven ons sterk maken voor goede modelcontracten waarmee toneelschrijvers hun onderhandelingspositie kunnen versterken. De contracten houden wij actueel.
 • Elk jaar organiseren wij een gratis symposium of een lezing over actuele en inspirerende onderwerpen waarop de toneelschrijvers elkaar kunnen ontmoeten. U kunt als lid ook suggesties indienen bij het bestuur.
 • We geven juridische adviezen en dragen zorg voor de positie van de toneelschrijver op het gebied van subsidiemogelijkheden, toneelschrijfprijzen, auteursrechten en zichtbaarheid.
 • U kunt een profiel aanmaken op www.vvltheaterteksten.nl en zo uw theaterteksten online publiceren.  Zo bent u duidelijker zichtbaar in de praktijk.
 • Daarnaast gaat de werkgroep in op vragen van leden die relevant zijn voor de hedendaagse toneelschrijver. Elk lid kan te allen tijde een vraag of verzoek bij het bestuur indienen: bureau@auteursbond.nl T.a.v. Sectie toneelschrijvers
 • Ook stimuleert en faciliteert de Auteursbond de uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen tussen alle secties.

Hoe meer leden we hebben, hoe beter we uw belangen kunnen behartigen en hoe sterker de positie van de toneelschrijver in Nederland wordt.

Nog geen lid? Meld je hier aan.

 

 

Resultaten

Onze beroepsvereniging – die in 1905 werd opgericht onder de naam Vereniging van Letterkundigen en sinds 2017 Auteursbond heet – heeft door de tijd heen veel bereikt voor de financiële positie van schrijvers en vertalers.

 • We leverden een wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van de Wet Auteurscontractenrecht, die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Deze wet is bedoeld om  de positie van auteurs te versterken.
 • Op collectief niveau onderhandelt de Auteursbond met uitgevers en theaterproducenten over modelcontracten. Er zijn modelcontracten tot stand gekomen voor literaire auteurs, literair vertalers en toneelschrijvers. We streven ernaar zulke contracten voor alle beroepsgroepen binnen onze organisatie tot stand te brengen.
 • We realiseerden een minimum literair vertaaltarief per woord.
 • De Auteursbond was nauw betrokken bij de oprichting van Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira). Lira zorgt namens schrijvers en vertalers voor het collectief beheer van auteursrechten en keert jaarlijks vele miljoenen aan vergoedingen uit aan auteurs. De Auteursbond werkt zeer nauw samen met Lira.
 • De Auteursbond is vertegenwoordigd in besturen van grote organisaties die een belangrijke rol spelen in sectoren waarin auteurs en vertalers actief zijn. Dit zijn Stichting Reprorecht, Stichting Leenrecht, Stichting de Thuiskopie, het Literatuurmuseum, Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, Nederlands Film Festival, Federatie Auteursrechtbelangen, Platform Makers en Stichting Brein.
 • We speelden een grote rol bij de oprichting van voor auteurs belangrijke organisaties, zoals het Fonds voor de Letteren, Stichting Schrijvers School Samenleving en Het Vertalershuis Amsterdam.
 • We reiken via onze secties diverse grote en kleine vakprijzen en stipendia uit.
 • We ondersteunden de strijd van freelance journalisten om een vergoeding te krijgen voor ongevraagde herpublicatie van hun werk. Na veel procederen en publicitaire druk moest uitgeversconcern PCM in 2002 2,3 miljoen euro schadevergoeding aan freelancers te betalen.

Diverse auteursberoepsgroepen hebben zich door de jaren heen bij de Auteursbond aangesloten, waardoor steeds meer auteurs in uiteenlopende schrijfdisciplines kunnen profiteren van de kennis en ervaring van de Auteursbond.